วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดภาพระบายสี และการคัดลายมือ

โรงเรียนสามารถ ดาว์น์โหลดภาพระบายสีชั้นอ.1 ถึง ป.3 และ แบบคัดลายมือ ชั้น ป.1 - ป.6 ที่จะใช้แข่งขัน เพื่อนำไปฝึกซ้อมได้ที่ link ดังนี้
แบบคัดลายมือ ที่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=c39381f6f50699d6c734d5653083d477
ภาพระบายสี ที่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=1413de87fbcf83ef714719ed64a39bdb

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น