วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ชมภาพนิทรรศการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอสวรรคโลกเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ฯ ร่วมกับโรงเรียนวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่ายเด็กไทยฟันดี อำเภอสวรรคโลก รวม 16 โรงเรียน ซึ่งในงานมีการแสดงนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการดูแลทันตสุขภาพ เกม การละเล่น การเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อแลกของที่ระลึก การเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนม ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก สพท.สท. 2 ชมรมกายบริหารลมปราณ ไทเก๊ก สวรรคโลก ชมรมใหหนำสวรรคโลก พุทธสมาคมสวรรคโลก หจก.เที่ยงบริการ ธนาคารออมสิน ศาลจังหวัดสวรรคโลก ชมรมเพื่อนสวรรค์อนันต์วิทยา รุ่น 14 ครอบครัว "หาญหิรัญตระกูล" โรงพยาบาลสวรรคโลก อบต.ย่านยาว และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดดำเนินงานนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และอยากให้มีการจัดนิทรรศการอย่างนี้ทุกปี จึงถือได้ว่าการจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก และก่อให้เกิดการเรียนรู้ เจตคติที่ดีในการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ซึ่งท่านสามารถรับชมภาพการประชาสัมพันธ์ ของ สพท.สท. 2 ได้ที่ http://pr.sukhothai2.go.th/pic5.html หรือรับชมได้ที่ http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=1882%22

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

การรับรางวัลคู่หูทันตสุขภาพ ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) และโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ได้เข้ารับรางวัลคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับอำเภอสวรรคโลก และได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองกับผู้เข้ารับการอบรม ครูประถมศึกษา เทศบาล และเอกชน ด้านการส่งเสริม และการเฝ้าระวังทันตสุขภาพของโรงเรียนพยาบาลสวรรคโลก
รับชมภาพ และข่าวของสพท.สท.2 ได้ที่

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=1871%22

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดภาพระบายสี และการคัดลายมือ

โรงเรียนสามารถ ดาว์น์โหลดภาพระบายสีชั้นอ.1 ถึง ป.3 และ แบบคัดลายมือ ชั้น ป.1 - ป.6 ที่จะใช้แข่งขัน เพื่อนำไปฝึกซ้อมได้ที่ link ดังนี้
แบบคัดลายมือ ที่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=c39381f6f50699d6c734d5653083d477
ภาพระบายสี ที่
http://www.upload-thai.com/download.php?id=1413de87fbcf83ef714719ed64a39bdb

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นิทาน ฟ ฟัน เรื่อง ความลับอันแสนสนุกของนกแล


ขอเชิญน้อง ๆ รับชม และรับฟัง นิทาน ฟ ฟัน เรื่อง ความลับอันแสนสนุกของนกแล

เชิญรับชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=qD11vIUw7To

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรียนรู้เรื่องฟัน เรื่อง มาเรียนรู้ส่วนประกอบของฟันกันเถอะ


ขอเชิญน้อง ๆ ชมสื่อทันตสุขภาพ เรื่อง มาเรียนรู้ส่วนประกอบของฟันกันเถอะ

เข้าชมสื่อได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=cHqoPDh-PLQ

เรียนรู้เรื่องฟัน เรื่อง สภาพฟันผุ


เชิญน้อง ๆ รับชมสื่อทันตสุขภาพเรื่อง สภาพฟันผุ

รับชมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=AgeB4OmaIjE

นิทาน ฟ ฟัน เรื่อง เจ้ายักษ์ปากเหม็น


ขอเชิญน้อง ๆ รับฟัง นิทาน ฟ ฟัน เรื่องเจ้ายักษ์ปากเหม็น

เข้าชม และรับฟังได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=T6Y7b-Wk0VU